KOMISJA EGZAMINACYJNA

11.10.2023 godz. 9:00

Ratownictwo medyczne

 obrona w formie stacjonarnej

Skład komisji egzaminacyjnej:

Przewodniczący – dr Beata Pawłowska, prof. PSW

Członkowie –dr Kamil Krzyżanowski (KK), mgr Karol Wojtczak (KW)

Nr albumugodzinauwagi
68819:00PRZEW: BP, P: KK, R: KW
68809:00PRZEW: BP, P: KK, R: KW
83379:00PRZEW: BP, P: KK, R: KW
69389:00PRZEW: BP, P: KK, R: KW