Szanowni Państwo,
ogłaszamy następną laureatkę konkursu na najlepszą pracę licencjacką z kierunku pielęgniarstwo. II nagrodę zdobyła lic. Aleksandra Karniszewska za pracę zatytułowaną: “Opieka pielęgniarska nad pacjentem z algodystrofią współczulną – studium przypadku”. Promotorem pracy była mgr Bożena Raczkowska. Nagrodą za drugie miejsce jest druk pracy. ?‍??
Ogromnie gratulujemy Absolwentce oraz Promotorce!