Konferencja dot. Prawa Medycznego i oczywiście nie mogło zabraknąć reprezentacji Powiślańskiej Szkoły Wyższej. Wystąpiła mgr Marzena Olszewska-Fryc, wykładowca Wydziału Nauk o Zdrowiu, kierunku pielęgniarstwo.  

Obecnie dzisiejsze, profesjonalne pielęgniarstwo opiera się nie tylko na potężnej, na bieżąco aktualizowanej, wiedzy medycznej, ale i znajomości oraz przestrzeganiu wielu ustaw i rozporządzeń dotyczących wykonywania profesji medycznej – samodzielnego zawodu Pielęgniarki / Pielęgniarza, w tym działalności z zakresu opieki oraz zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom. Prawo medyczne jest stałe obecne w tym zawodzie, a jak wiemy nieznajomość prawa nie zwalnia od jego stosowania!! 

Dla wszystkich Medyków stałe aktualizujących swoją wiedzę i praktykę wielkie brawa ?.