Szanowni Państwo,

w imieniu Związku Pracodawców Klastry Polskie serdecznie zapraszamy Państwa na konferencję „Europejski Zielony Ład i jego konsekwencje dla polskiej gospodarki. Wyzwania dla innowacji, energetyki oraz klastrów”.

 

Wydarzenie rozpocznie się 7 lipca 2021r. o godzinie 10.00

 

Obecnie klastry nie tylko budują innowacyjność przedsiębiorstw i regionów, ale zostały również uznane przez Komisję Europejską za podmioty wdrażające European Green Deel w małych i średnich przedsiębiorstwach UE. Rok 2021 rok, to pierwszy rok perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027. Aktualnie przygotowują się do niej równolegle zarówno instytucje Unii Europejskiej na czele z Komisją Europejską, kraje członkowskie, w tym Polska oraz regiony.

 

Celem przyjętego z końcem 2019 roku Europejskiego Zielonego Ładu (The European Green Deal) jest uczynienie z Europy pierwszego na świecie kontynentu neutralnego dla klimatu oraz przekształcenie UE w oparciu o zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę, wolną od emisji gazów cieplarnianych do 2050 roku. Europejski Zielony Ład stanowi swoistą aktualizację dotychczasowej formy zaangażowania Komisji Europejskiej w walkę ze zmianami klimatu i wobec wyzwań wiążących się z ochroną środowiska.

 

Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu!

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej organizatora: https://zielonylad.klastrypolskie.pl/#agenda