Zachęcamy do udziału w Konferencji LUMEN 2020, która odbędzie się w dniach 24-25 listopada w formule online.

Zachęcamy do udziału w Konferencji LUMEN 2020, która odbędzie się w dniach 24-25 listopada w formule online.

Konferencja LUMEN 2020, jak co roku, skoncentruje się na tematach aktualnie najważniejszych dla kadry zarządzającej uczelniami. Tegoroczną konferencję LUMEN planujemy w dniach 24-25 listopada w formie online, licząc się z możliwością nawrotu epidemii koronawirusa jesienią bieżącego roku. Pierwszego dnia Konferencji 24 listopada, spotkanie zainicjuje debata na temat strategicznych wyzwań w szkolnictwie wyższym i nauce, którą przeprowadzą przedstawiciele MNiSW, KRASP, FRP i PCG Academia. Następnie, z udziałem zaproszonych rektorów wybranych polskich uczelni akademickich, porozmawiamy o wyzwaniach w rozpoczynającej się kadencji władz 2020-2024. Po lunchu podejmiemy temat wpływu pandemii koronawirusa na sposób funkcjonowania szkół wyższych w Polsce i na świecie, koncentrując się na dobrych praktykach i nowych modelach działania. Wydarzenie zakończymy dyskusją na temat kluczowych kompetencji kadry dydaktycznej uczelni XXI wieku oraz wydłużonego procesu ewaluacji działalności naukowej.

Drugiego dnia Konferencji zaś odbędą się panele dyskusyjne poświęcone rozwiązaniom informatycznym i organizacyjnym, które usprawniają kluczowe procesy realizowane na uczelniach, wspierając m.in. przygotowanie uczelni do parametryzacji naukowej, kształcenie na odległość, elektroniczne egzaminowanie studentów i zdalną obsługa studenta. W trakcie tych paneli wystąpią zarówno eksperci, którzy przedstawią proces wdrożenia i realizacji od strony praktycznej, jak również klienci, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach z korzystania z prezentowanych rozwiązań.

Podczas tych dwóch dni Konferencji Moderatorzy i uczestnicy panelu będą dyskutowali „na żywo” w studiu telewizyjnym, a publiczność będzie miała możliwość oglądania wystąpień w sieci oraz zadawania pytań.

Zachęcamy Państwa do rejestracji na wydarzenie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.lumen.edu.pl i zdalnego udziału w naszym wydarzeniu. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program: https://lumen.edu.pl/program/