Konferencja organizowana jest w związku z realizacją projektu, który finansowany jest ze środków będących do dyspozycji Ministra Edukacji i Nauki.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli nauki oraz praktyków zajmujących się współpracą sektora szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W czasie konferencji zaprezentowane zostaną osiągnięcia i dobre praktyki w zakresie UBC (University-Business Cooperation) w Polsce, w tym najnowsze wyniki badań naukowych poświęcone tej problematyce.

Organizatorzy przewidują limit zapisów, decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy na konferencję:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe11XJ3kdSGwMMMxS750MUdeeTCzKGeaU6ff2qSf3pwHPLzbA/viewform

Więcej informacji o konferencji znajduje się pod adresem www.przyszloscnauki.pl