Z ogromną przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa na X Międzynarodową Konferencję Naukową “RURAL DEVELOPMENT 2021: Challenges for Sustainable Bioeconomy and Climate Change”, która odbędzie się w Kownie na Litwie w dniach 21-23 września 2021 r., a miejscem konferencji będzie Vytautas Magnus University Agriculture Academy ( https://zua.vdu.lt/en/ ).

Konferencja ta ma na celu zapewnienie interdyscyplinarnej dyskusji naukowej, przedstawienie nowych pomysłów na procesy rozwoju obszarów wiejskich w kontekście biogospodarki, zmian klimatycznych, innowacji i postępu społecznego.

Główne tematy sesji równoległych:

Agroinnowacje i Technologie Żywnościowe;
Inżynieria Biosystemów i Integralność Środowiska (dedykowana 75-leciu Nauk Inżynierskich na Uniwersytecie);
Wielofunkcyjne podejście do zrównoważonego wykorzystania biozasobów;
Badania społeczne na rzecz zrównoważonej biogospodarki i zmian klimatycznych.

Podczas konferencji odbędzie się Forum Biznesowo-Naukowe “Zielony ład: droga do poprawy dobrobytu ludzi i biznesu”.
Wstępna agenda: http://www.ruraldevelopment.lt/political-forum-programme/

Ważne daty i terminy:

Od 1 lutego do 15 sierpnia 2021 r. – rejestracja
Do 1 września 2021 r. – zgłaszanie artykułów
1 stycznia 2022 – publikacja materiałów konferencyjnych

Rejestracja on-line na stronie konferencji: http://ruraldevelopment.lt
Zgłaszanie referatów on-line https://ejournals.vdu.lt/index.php/rd

Referaty spełniające wymagania zostaną opublikowane w Proceedings of the 10th International Scientific Conference “Rural Development 2021”. Proceedings zostaną zreferowane w bazach Clarivate Analytics (Web of Science), EBSCO (Academic Search Complete).

Opłata za uczestnictwo wynosi: dla autorów – do 29 sierpnia – 220 EUR; po 29 sierpnia – 270 EUR; dla doktorantów – 110 EUR, dla gości/osób niebędących autorami – 150 EUR.

(Opłata za uczestnictwo obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, lunch i uroczystą kolację. Koszty zakwaterowania, programu kulturalnego (towarzyskiego) i transportu pokrywają uczestnicy Konferencji).

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Przewodnicząca – prof. dr hab. Astrida Miceikienė
Wiceprzewodniczące – asoc. prof. dr Jolita Greblikaitė, asoc. prof. dr Judita Černiauskienė
Administrator konferencji – Dėja Bubinaitė

E-mail: rural.development@vdu.lt
Strona konferencji http://www.ruraldevelopment.lt
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony na Facebooku

Adres pocztowy:

Wydział Rozwoju Biogospodarki
Uniwersytet Witolda Wielkiego (Vytautas Magnus)
Universiteto str. 10, Akademija, LT-53361, Kaunas distr., Litwa
Telefon: +370 37 752 214