Zapraszamy na II Międzynarodową Konferencję Naukową: Dylematy badań naukowych w różnych dziedzinach nauki

 spoleczna akademia

Dilemmas of scientific research in various fields of science natural sciences, science and technology, economic and social sciences, humanistic sciences.

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Formularz kontaktowy