Europejski Urząd Patentowy i Komisja Europejska zapraszają do udziału w konferencji PATLIB2022, która dzięki formatowi online umożliwia uczestnictwo nie tylko Ośrodkom zrzeszonym w sieci PATLIB, ale i innym zainteresowanym przedstawicielom środowiska IP, w tym małym i średnim przedsiębiorcom, inwestorom, wynalazcom, konsultantom biznesowym, przedstawicielom świata nauki, transferu technologii i usług IP.

Konferencja w trybie online odbędzie się 12-13 maja br., z czego pierwszy dzień jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych osób.

Uczestnicy konferencji dowiedzą się:

– jak Europejski Urząd Patentowy i Komisja Europejska współpracują w dziedzinie waloryzacji innowacji w Europie oraz działają na rzecz lepszej koordynacji i współpracy na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym;
– jak wprowadzenie patentu jednolitego wpłynie na dostęp do ochrony patentowej;
– jak innowatorzy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa wprowadzające innowacje mogą skorzystać z programów oferowanych przez Komisję;
– jakie są najlepsze praktyki w dziedzinie zarządzania własnością intelektualną.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Link do strony