Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Konferencji zorganizowanej we współpracy z Okręgową Izbą Pielęgniarek i położnych w Gdańsku – pod patronatem Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Konferencji zorganizowanej we współpracy z Okręgową Izbą Pielęgniarek i położnych w Gdańsku – pod patronatem Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, która odbyła się 19.05.2016 r. w Powiślańskiej Szkole Wyższej.

 

Plan Konferencji obejmował wykłady:

– Polipragmazja – pułapki terapii osób starszych – dr Dagmara Wiewiórkowska
– Wyzwania opieki geriatrycznej – mgr Irena Samson
– Opieka nad pacjentem w zakładzie opiekuńczo – leczniczym – mgr Ewa Mędrek
– Opatrunki specjalistyczne w procesie gojenia ran – mgr Anna Nagórska
– Dlaczego rany stopy cukrzycowej (nie) goją się – dr n. med. Anna Korzon – Burakowska
– Podologiczne wsparcie istotnym elementem w profilaktyce zespołu stopy cukrzycowej – podolog Lidia Zawadzka
– Pielęgnacja ran przewlekłych i nie tylko – mgr Piotr Janiewicz
– System dobrany do rany – mgr inż. Kamil Jagłowski
– Leczenie żywieniowe pacjentów w procesie leczenia ran – mgr Anna Kowalska
– Stomia – pilęgnacja w praktyce pielęgniarskiej – mgr Katarzyna Kowalczyk
– Higiena pacjenta profilatyką zakażeń wewnątrzszpitalnych – mgr piel. Bożena Smolnik.
Wystąpienie Przewodniczącej OPIPiP w Gdańsku mgr Anny Czarneckiej poprzedziło przywitanie uczestników przez Panią Prorektor PSW dr. Katarzynę Strzałę – Osuch.