W Bydgoszczy, 1-2 grudnia, odbyła się Konferencja Ratownictwo Medyczne w Praktyce.

Powiślańska Szkoła Wyższa objęła patronatem naukowym to wydarzenie.

PSW reprezentowali mgr Karol Wojtczak oraz mgr Michał Borowczyk. Pierwszy z nich wygłosił referat pt.: „Postępowanie z dużą liczbą osób poszkodowanych”, Pan Michał natomiast podjął temat „O sytuacji awaryjnej na dyspozytorni medycznej słów kilka”.

Obaj reprezentanci naszej uczelni spotkali się z uznaniem dotyczącym ich prelekcji.