Bardzo chcieliśmy spotkać się we Wrocławiu „face to face”… Jednak „force majeure” w postaci trzeciej fali pandemii COVID-19 pokrzyżował plany na wydarzenie hybrydowe – zobaczymy się więc 26-27 kwietnia online!
 
Organizatorzy obiecują najbardziej aktualne informacje i debaty z obszaru internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Polsce i na świecie – oczywiście wirtualnie.
 
Gdzie jesteśmy teraz? 
Co z umiędzynarodowieniem w świecie ogarniętym pandemią? 
Jakie następne kroki powinny podjąć uczelnie i całe środowisko, żeby nie zmarnować wielu lat pracy nad umiędzynarodowieniem?
 
Konferencja będzie okazją do omówienia w sposób profesjonalny i kompetentny kluczowych problemów związanych z rozwojem umiędzynarodowienia polskich uczelni w czasach pandemii COVID, jak i stworzenia planów na najbliższą przyszłość.
 
Ułatwiony dostęp do wydarzenia pozwoli szerszemu gronu przedstawicieli uczelni skorzystać z zasobów najnowszych danych i dobrych praktyk, na które położymy nacisk w programie konferencji.
 
Więcej informacji, a także rejestracja dostępne są na stronie Konferencji.
 
Serdecznie zapraszamy do udziału!
 

A do Wrocławia, na Uniwersytet Przyrodniczy pojedziemy w styczniu 2022 roku – wtedy już fizycznie, w tradycyjnym zimowym terminie odbędą się obrady Konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2022”!