ISC 2019 PSW pl s


Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego na I Międzynarodową Konferencję Studencką

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

CELE KONFERENCJI

Prezentacja poglądów na temat szans i zagrożeń związanych ze wzrostem zamożności społeczeństwa, w tym z “plagą dobrobytu”, szerzeniem się chorób cywilizacyjnych, a w szczególności chorób układu krążenia, chorób psychicznych i wypadków komunikacyjnych

Prezentacja poglądów na temat kategorii i sposobów pomiaru dobrobytu gospodarczego i społecznego

Prezentacja wyników badań dotyczących dobrobytu społecznego w warunkach globalizacji

Prezentacja poglądów na temat środowiskowych “konsekwencji” dobrobytu 

Przyczynienie się do zwiększenia integracji środowisk naukowych, ekonomicznych i medycznych zajmujących się problematyką dobrobytu.

 

TEMATYKA KONFERENCJI

– Dobrobyt społeczny – szanse i zagrożenia 

– Rozwój gospodarczy a ekorozwój 

– Rola kapitału ludzkiego i społecznego w rozwoju gospodarczym 

– Zwalczanie chorób cywilizacji 

– Konsekwencje leczenia farmakologicznego chorób cywilizacyjnych