Konferencja forum gdansk4

30.11.2017 r. obyła się Konferencja – Forum Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, w której uczestniczyła Pani Prorektor dr Katarzyna Strzała – Osuch

W dniu 30.11.2017 r. odbyła się w Gdańsku konferencja – Forum Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, w której uczestniczyła dr Katarzyna Strzała-Osuch, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy naszej Uczelni. Głównymi poruszanymi kwestiami był rozwój kompetencji dla poprawy rynku pracy oraz związana z tym oferta kształcenia ustawicznego a także odkrywanie talentów i preferencji zawodowych.

Konferencja forum gdansk4

Konferencja forum gdansk3

Konferencja forum gdansk2

Konferencja forum gdansk1