Przedstawicielki PSW uczestniczyły w konferecji, pt. „Symulacja medyczna dla pielęgniarstwa i położnictwa”

5 grudnia 2017 roku w Gnieźnie odbyła się konferencja, pt. „Symulacja medyczna dla pielęgniarstwa i położnictwa”, w której uczestniczyła Pani p.o. Kanclerz PSW – mgr Natalia Parus oraz wykładowczynie Pani mgr Anna Kozak oraz Pani mgr Alicja Skibowska.

Na konferencji odbył się wykład dotyczycący symulacji jako innowacyjnego narzędzia wykorzystywanego w szkoleniach medycznych. Zostały także zaprezentowane nowoczesne symulatory wysokiej wierności osoby dorosłej, dziecka, niemowlęcia oraz porodowy. Przedstawicieli PSW uczestniczyły także w panelu dyskusyjnym odnośnie tworzenia oraz funkcjonowania centrum symulacji medycznej, które jest dużym interdyscyplinarnym przedsięwzięciem, mającym na celu prowadzenie kształcenia i doskonalenia zawodowego z wykorzystaniem symulatorów.