Prezentację, pt. “Innowacyjna gospodarka, jako czynnik współpracy firm z uczelniami wyższymi” wygłosił Dziekan Wydziału Zarządzania