Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości. VII edycja, Warszawa 22-23 marca 2023 r. (stacjonarnie i online)

Udział jest bezpłatny

Rejestracja dostępne na stronie KEFiP 2023 – VII Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości

Program Kongresu

22 marca 2023 r. (formuła stacjonarna)

10.00 – 10.40 Oficjalne otwarcie Kongresu i powitanie gości, wystąpienia patronów i partnerów.

10.40 – 10.55 Wystąpienie wprowadzające.

10.55 – 11.15 Power chat: „Oszczędzanie, inwestowanie, konsumpcja, zadłużanie  – do czego chcemy edukować i do jakiego paradygmatu ekonomicznego się odwoływać?”

11.15 – 11.30 Wystąpienie wprowadzające do debaty.

11.30 – 12.30 Debata: „Oczekiwania i możliwości klientów a potrzeby polskiego sektora bankowego w zakresie finansów i przedsiębiorczości – jak szukać konsensusu?”

12.30 – 12.50 Wręczenie wyróżnień dla instytucji i osób najbardziej zaangażowanych w realizację działań w sektorowych programach edukacyjnych.

12.50 – 13.20 Przerwa.

13.30 – 13.45 Power chat: „SRRK na finiszu vs. KSEF na starcie – jak wykorzystać szanse i ograniczyć ryzyka przy realizacji krajowych strategii rozwojowych?”

13.45 – 14.45 Debata: „Jak skutecznie edukować, aby przygotować inwestorów na zmiany”.

14.45 – 15.00 Power chat: „Cyfrowe finanse w dobie wojny hybrydowej i dezinformacji – wnioski i wyzwania edukacyjne dla polskiego sektora finansowego”.

15.00 – 15.15 Wystąpienie eksperckie: „Jak odczarować język ekonomii i pozytywnie za interesować nią ludzi aby chcieli a nie bali się jej poznawać”.

15.15 – 15.20 Podsumowanie I dnia Kongresu.

23 marca 2023 r. (formuła online)

9.00 – 11.00 Sesja panelowa: Edukacja finansowa dzieci i młodzieży.

„Ewolucja czy rewolucja? – rok 2023/2024 wyzwaniem dla edukacji ekonomicznej.”

11.00 – 12.30 Sesja panelowa: Edukacja w obszarze inwestowania.

12.30 – 14.00 Sesja panelowa: Edukacja w obszarze kompetencji cyfrowych i cyberbezpieczeństwa.

„Lepiej zapobiegać niż leczyć. Kształtowanie właściwych postaw i rozwijanie świadomości cyfrowej Polaków.”

14.00 – 15.00 Sesja panelowa: Edukacja w obszarze ekologii.

„Ekonomia umiaru – wyzwania ESG a postawy konsumenta.”

15.00 – 16.00 Sesja panelowa: Edukacja seniorów.

„Wiedzieć, rozumieć, działać – seniorzy w świecie nowoczesnych finansów.”

16.00 – 16.05 Podsumowanie II dnia Kongresu.