Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Główny Urząd Statystyczny już po raz kolejny organizuje Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej oraz najlepszej pracy doktorskiej z zakresu statystyki spośród prac obronionych na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych w roku akademickim 2019/2020, które uzyskały pozytywną ocenę.

Prace konkursowe mogą zgłaszać samodzielnie ich autorzy za pośrednictwem aplikacji do zgłoszeń dostępnej pod adresem konkursnaprace.stat.gov.pl do 31 marca 2021 r. Spośród zgłoszonych oraz zakwalifikowanych do udziału w Konkursie prac magisterskich i doktorskich Komitet Konkursowy wyłoni laureatów trzech najlepszych prac magisterskich i trzech najlepszych prac doktorskich, którym zostaną przyznane nagrody pieniężne.

Najlepsze prace magisterskie otrzymują:

I miejsce – nagroda 5.000 zł

II miejsce- nagroda 3.000 zł

III miejsce- nagroda 2.000 zł

Najlepsze prace doktorskie otrzymują:

I miejsce – nagroda 10.000 zł

II miejsce- nagroda 7.000 zł

III miejsce- nagroda 5.000 zł

W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o popularyzację informacji na temat trwającego Konkursu. W załączeniu przekazujemy również elektroniczną wersję plakatu oraz ulotki, które można wykorzystać do promocji.

Dokładne informacje o warunkach uczestnictwa w konkursie oraz regulamin dostępny jest na stronie konkursnaprace.stat.gov.pl

 > ULOTKA

plakat A3