Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem drugiej edycji Konkursu o Nagrodę Rady Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP na najlepszą pracę magisterską z zakresu uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce zachęcamy obecnych studentów II roku studiów magisterskich Wydziału Ekonomiczno-Społecznego do wzięcia udziału.

Celem Konkursu jest uhonorowanie absolwentów szkół wyższych, którzy z sukcesem obronili swoje prace magisterskie dotyczące uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce. Inicjatywa ta ma również docenić rolę promotorów tych prac, którzy efektywnie opiekując się magistrantami przyczynili się do ich sukcesu.

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 30 czerwca 2021 roku drogą mailową na adres: konkurs.przedsiebiorczosci@prezydent.pl lub pocztą tradycyjną do Kancelarii Prezydenta RP, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa. Szczegóły dotyczące Konkursu znajdują się w załączonym Regulaminie Konkursu oraz Formularzu Zgłoszeniowym, które dostępne są również w serwisie www.prezydent.pl, w zakładce Rada ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP.

Szczegóły konkursu opublikowane zostały na naszej stronie.

Dla Zwycięzców Konkursu przewidziane są nagrody pieniężne!!!

> Regulamin

> Formularz Zgłoszeniowy