fotka indeks s

Powiślańska Szkoła Wyższa zaprasza do udziału w konkursie, w którym do wygrania jest indeks uczelni na dowolnie wybranym kierunku

Powiślańska Szkoła Wyższa zaprasza do udziału w konkursie, w którym do wygrania jest indeks uczelni (bezpłatna nauka a ostatnim roku studiów) na dowolnie wybranym kierunku: Ekonomia, Pielęgniarstwo, Pielęgniarstwo w ramach studiów pomostowych, Ratownictwo Medyczne

fotka indeks s

 

Uczestnik konkursu musi udzielić wyczerpującej odpowiedzi 2 (lub więcej) pytania otwarte z zakresu ekonomii, pielęgniarstwa lub ratownictwa medycznego zgodnie z preferowanym kierunkiem studiów.  Nagrodą główną jest indeks – bezpłatna nauka na ostatnim roku studiów w Powiślańskiej Szkole Wyższej na dowolnie wybranym kierunku, z wyjątkiem powtarzania okresu/okresów studiów oraz zaliczeń warunkowych, realizowana w ciągłości bez urlopów dziekańskich

Aby stać się laureatem konkursu należy odpowiedzieć na pytania, które zostaną opublikowane na łamach Pulsu Kwidzyna, który jest także do pobrania w siedzibie uczelni. Odpowiedzi wraz z dokumentami wymienionymi w Regulaminie, należy przesłać pocztą w kopercie zaadresowanej: Powiślańska Szkoła Wyższa, ul. 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn, z dopiskiem „Konkurs o indeks” lub dostarczyć osobiście pod wskazany powyżej adres w godz. 10.00 – 16.00, w terminie do 30 września 2018 r.

“W imieniu własnym oraz Społeczności Akademickiej Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie a także w imieniu współorganizatora konkursu Tygodnika Puls Kwidzyna, chciałabym przedstawić Państwu nasz coroczny „Konkurs o indeks PSW w Kwidzynie”.

Jak co roku do konkursu zapraszamy wszystkich absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

Konkurs stwarza możliwość bezpłatnego studiowania na ostatnim roku dowolnie wybranych studiów – czyli Pielęgniarstwie, Ratownictwie Medycznym bądź Ekonomii, w Powiślańskiej Szkole Wyższej, wszystkim chętnym, którzy do niego przystąpią i spełnią warunki określone w dołączonym Regulaminie, w tym przede wszystkim odpowiedzą wyczerpująco na dwa lub więcej z zadanych pytań konkursowych – mówi dr Katarzyna Strzała-Osuch, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy w Powiślańskiej Szkole Wyższej.

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie! Jest to niepowtarzalna okazja do bezpłatnego studiowania na dowolnie wybranym kierunku.

Regulamin konkursu