Szanowni Promotorzy, zachęcamy do aktywnego udziału w konkursach prac dyplomowych organizowanych corocznie przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku.

Szanowni Promotorzy,

Zachęcamy do aktywnego udziału w konkursach prac dyplomowych organizowanych corocznie przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku.

Prace magisterskie i licencjackie o tematyce społeczno-ekonomicznej, które wyróżniają się swoją innowacyjnością i wartościową treścią należy złożyć w siedzibie PTE do końca bieżącego roku (ze względu na okres świąteczny prosimy o przesyłanie prac do 20 grudnia).

UWAGA!

Prace można przesłać pocztą/kurierem bądź ew. złożyć osobiście – po wcześniejszym umówieniu się.

Adres siedziby: 81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 116/11

Ze względu na trwającą pandemię, w bieżącej edycji dopuszczamy, by zgłoszenie i samą pracę dostarczyć wyłącznie w wersji elektronicznej, na adres: biuro@gdansk.pte.pl

Zgłoszenia pracy dyplomowej wraz z opinią promotora dokonują promotorzy. Na autorów zwycięskich prac czekają nagrody ufundowane przez Wyłącznego Partnera Konkursów – PKS Gdańsk-Oliwa SA

Regulaminy konkursów i więcej informacji na stronie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku https://www.gdansk.pte.pl/konkursy-olimpiada/konkursy-prac-magisterskich-i-licencjackich

image001  image002