Powiślańska Szkoła Wyższa, bazując na badaniach strategii rozwoju, przeprowadzonych w marcu bieżącego roku szuka dróg rozwoju chcąc dopasować sie do wciąż zmieniającego się rynku pracy.