starogard gd 1

23 czerwca 2017 r. w Starogardzie Gdańskim rozpoczął się Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, organizowany w ramach projektu “Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego – kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020).  W kursie kwalifikacyjnym bierze udział 39 Pielęgniarek i Pielęgniarzy.  

starogard gd 1

starogard gd 2

starogard gd 3