Lasin1

29 czerwca 2017 r. w Lipnie rozpoczął się kolejny Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, organizowany w ramach projektu “Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego – kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020).  

Lasin1

Lasin2