WP 20170610 011

10 czerwca 2017 r. w Iławie rozpoczął się Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, organizowany w ramach projektu “Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego – kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020).  W kursie kwalifikacyjnym bierze udział 30 Pielęgniarek i Pielęgniarzy.  

WP 20170610 011

WP 20170610 018