kurs szczecin 2019 1

30 listopada 2018 r. w Szczecinie zakończył się Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego organizowany w ramach projektu “Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego – kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020).  Kurs ukończyło 17 Pielęgniarek i Pielęgniarzy.  

kurs szczecin 2019 1

kurs szczecin 2019 2