Szanowni Państwo

Ruszamy z kolejną edycją kursu specjalistycznego dla pielęgniarek i położonych  pt. Komunikacja interpersonalna w pielęgniarstwie (nr edycji KOM/2/Gdańsk)!!! 

Kurs jest skierowany dla pielęgniarek i położonych z powiatów (Okręg 9): chojnicki, gdański (Pruszcz Gdański), kartuski, kościerski, kwidzyński, malborski, nowodworski, pucki, starogardzki, sztumski, tczewski, wejherowski, w tym miasta na prawach powiatu: Gdynia, Sopot, Gdańsk. 

Uczestnikami kursów mogą być wyłącznie osoby posiadające prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego, zarejestrowane w Okręgowym Rejestrze Pielęgniarek/Okręgowym Rejestrze Położnych w Gdańsku, które z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie. 

Rekrutacja do kursu odbywać się będzie zarówno drogą elektroniczną (I etap)  z wykorzystaniem Systemu Monitorowania Kształcenia (SMKhttps://smk2.ezdrowie.gov.pl), jak  i tradycyjną (II etap) i będzie prowadzona do dnia 30.11.2022 r.

Kandydaci, którzy chcą wziąć udział w kursach zobowiązani są zarejestrować się na wybraną edycję kursu w SMK (nr edycji KOM/2/Gdańsk), a także dostarczyć do punktu rekrutacyjnego  w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie (Organizator kursu), ul. 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn (pokój 26) w terminach rekrutacji wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne: 

1.Formularz zgłoszeniowy.

2.Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

3.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

4.Oświadczenie o uczestnictwie w jednej edycji jednego kursu.

5.Zgoda na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku (jeśli dotyczy). 6.Oświadczenie o uczestnictwie w jednej edycji jednego kursu. 7. Umowa uczestnictwa w projekcie dla osoby fizycznej lub

7. Umowa uczestnictwa w projekcie z pomocą de minimis (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem ogłoszonym przez Naczelną Izbę Pielęgniarek  i Położonych, który udostępniamy poniżej. 

W związku z powyższym prosimy wszystkich chętnych o zapoznanie się z poniższymi dokumentami, które dotyczą zasad zapisywania się na powyższe kursy specjalistyczne: 

            lub

Udział w kursach jest bezpłatny! Zajęcia odbywają się stacjonarnie. 

Harmonogram KOM/2/Gdańsk

Link do strony projektu: https://nipip.pl/projekt/

Projekt pn. „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” realizowany przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych, jest finansowany w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.