posty (7).png

Przypominamy, że nadal trwają nabory na nowe kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położonych organizowane przez Powiślańską Szkołę Wyższą, na które serdecznie zapraszamy:


Kurs specjalistyczny Komunikacja interpersonalna w pielęgniarstwie
Nabór do 16/11/2022
Rozpoczęcie kursu: 16/11/2022
Zakończenie kursu: 30/12/2022
Liczba miejsc: 32


Kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo – oddechowa
Nabór do 14/11/2022
Rozpoczęcie kursu: 14/11/2022
Zakończenie kursu: 19/12/2022
Liczba miejsc: 32


Kurs specjalistyczny Wywiad i badania fizykalne
Nabór do 15/11/2022
Rozpoczęcie kursu: 15/11/2022
Zakończenie kursu: 27/12/2022
Liczba miejsc: 32


Serdecznie zapraszamy. Przypominamy, że w ramach realizowanego projektu przez NIPiP jeden uczestnik może wziąć udział tylko w jeden edycji kursów.

Link do strony projektu:
https://nipip.pl/projekt/?