Szanowni Państwo,

Miło nam jest poinformować, że w dniu 25 września br. rozpoczęliśmy kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych dotyczący Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych, w którym bierze udział 32 uczestników.

Kursy są skierowane dla pielęgniarek i położonych z powiatów: chojnicki, gdański (Pruszcz Gdański), kartuski, kościerski, kwidzyński, malborski, nowodworski, pucki, starogardzki, sztumski, tczewski, wejherowski, w tym miasta na prawach powiatu: Gdynia, Sopot, Gdańsk.

Mamy jeszcze wolne miejsce na kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położonych w zakresie:

1. Kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo – oddechowa zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 19.08.2015 r. (edycja I). Rozpoczynamy kurs od 04/10/2022 r. do 30/11/2022 r.

2. Kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 14.12.2016 r. (edycja I). Rozpoczynamy kurs od 08/10/2022 r. do 30/11/2022 r.

3. Kurs specjalistyczny Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 19.08.2015 r. Rozpoczynamy kurs od 05/10/2022 r. do 30/11/2022 r.

Rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem ogłoszonym przez Naczelną Izbę Pielęgniarek
i Położonych, który udostępniamy poniżej.

            W związku z powyższym prosimy wszystkich chętnych o zapoznanie się z poniższymi dokumentami, które dotyczą zasad zapisywania się na powyższe kursy specjalistyczne:

1. Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie pn. „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych”

2. Formularz zgłoszeniowy zawierający dane osobowe,

3. Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych,

4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (w przypadku uczestników będącymi przedsiębiorcą w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2021.0.162),

5. Zaświadczenie zatrudnieniu na oddziale covidowym (jeśli dotyczy),

6. Orzeczenie o niepełnosprawności (kserokopia, jeśli dotyczy).

7. Umowa uczestnictwa w projekcie pn. „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

lub

8. Umowa uczestnictwa w projekcie pn. „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Udział w kursach jest bezpłatny!

Link do strony projektu: https://nipip.pl/projekt/

Projekt pn. „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” realizowany przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych, jest finansowany w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.