Powiślańska Szkoła Wyższa zaprasza do udziału w projekcie „Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego – kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy”.

Celem projektu jest wzrost kwalifikacji i kompetencji zawodowych 1640 pielęgniarek i 360 pielęgniarzy posiadających prawo wykonywania zawodu, którzy z własnej inicjatywy wyrażą chęć udziału w proponowanych przez Powiślańską Szkołę Wyższą kursach specjalistycznych i kwalifikacyjnych.

Zapraszamy do zapisów!