Data wydarzenia: 23 – 25 lutego 2021 r. 

W trakcie wydarzenia będzie można wziąć udział w  seminarium na temat nanotechnologii w ochronie zdrowia oraz w 4 sesjach tematycznych dotyczących zwiększenia efektywności systemu opieki zdrowotnej poprzez wprowadzenie nowych technologii, rozwiązań technologicznych dla leczenia konkretnego pacjenta, cyfrowej diagnostyki i terapii oraz postępu w przesuwaniu granic wiedzy w medycynie i opiece zdrowotnej. Częścią programu będzie również kurs na temat internacjonalizacji w sektorze zdrowia i nauk przyrodniczych, matchmaking (B2Match) oraz wirtualne stoiska, abstrakty i plakaty.

Spotkanie matchmakingowe organizowane przez Enterprise Europe Network jest bezpłatne, uczestnicy, którzy chcą również wziąć udział w konferencji, muszą uiścić opłatę.

Tematyka wydarzenia: Zdrowie i nauki przyrodnicze, Medycyna spersonalizowana, Mikro- i nanotechnologia, Sztuczna inteligencja, Design thinking, Robotyka, Nowoczesne technologie produkcyjne, Big data.

Link do strony!