Dzięki współpracy z uniwersytetem Tomasa Bata w Żlinie w Czechach otrzymaliśmy magazyn uniwersytecki…

 

Dzięki współpracy z uniwersytetem Tomasa Bata w Żlinie w Czechach otrzymaliśmy magazyn uniwersytecki, który został opublikowany w maju 2020. Tematem przewodnim jest panująca pandemia, w tym kwestie związane z bezpieczeństwem, ochroną przed infekcją i pomocą studentów w różnych instytucjach.

Wersja papierowa jest dostępna dla wszystkich na uczelni, a wersję elektroniczną magazynu można przeczytać w języku angielskim pod linkiem:

https://issuu.com/utb43/docs/universalia_jaro_spring_2020