wspólnie zmieńmy PSW w miejsce przyjazne rodzicom i dzieciom.

Dla kogo jest ten projekt?
• Dla osób planujących dzieci lub w ciąży.
• Dla osób już będących mamami/ojcami dzieci (w każdym wieku, nie tylko najmłodszych).
• Dla rodziców związanych z PSW: studentek/studentów, jak i dla kadry akademickiej oraz administracyjnej (w tym zaangażowanej w proces powrotu rodziców do pracy i na studia).

Wahasz się, czy to projekt zmian PSW adresowany do Ciebie?
Przeczytaj nasz katalog pytań.

• Nie wiesz, jak „rozliczyć” urlop rodzicielski?
• Nie jesteś pewny/pewna, jakie prawa masz jako rodzic?
• Boisz się, że decyzja o dziecku oznaczać będzie koniec Twojej kariery?
• Masz dzieci i przeżywasz stres związany z godzeniem pracy, studiów i życia domowego?
• Chcesz mieć realny wpływ na to, żeby nasza uczelnia stała się miejscem przyjaznym dla rodziców?
• Czy bywasz na uczelni z dzieckiem? Dlaczego tak, dlaczego nie? W jakich sytuacjach? Co Cię zmusza, co zachęca, co u(nie)możliwia?
• Z czego korzystasz jako rodzic na uczelni? W ramach swojego wydziału, innych jednostek?
• Co wiesz, jakimi doświadczeniami możesz się podzielić z innymi?
• Na jakie wsparcie ze strony uczelni chciałabyś/chciałbyś liczyć, ale z jakiegoś powodu nie możesz?
• Z czego chciałabyś/chciałbyś skorzystać, gdyby istniało?

Celem głównym jest wsparcie prawne i psychologiczne rodziców związanych z PSW i – następnie – zidentyfikowanie potrzeb studentów i pracowników związanych z szeroko pojętym obszarem „godzenia pracy, studiów i życia domowego” – a następnie wdrożenie zaproponowanych rozwiązań / pomysłów zmian, które będą sprzyjały stworzeniu bardziej przyjaznego otoczenia, warunków do studiowania oraz pracy i atmosfery dla rodziców studiujących i pracujących w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie / Gdańsku / Toruniu czy Kościerzynie.


Osiągniemy to wszystko dzięki przełamaniu stereotypów dotyczących rodzicielstwa i pokazaniu z jakimi wyzwaniami się ono wiąże. Nie jest bowiem prawdą, iż rodzice oczekują jakiś szczególnych przywilejów. Prawdą jest natomiast, że w codziennym życiu na uczelni brakuje im jeszcze wsparcia wynikającego ze zrozumienia ich sytuacji i nowych potrzeb, pojawiających się wraz z dzieckiem w życiu rodzica.


Sprostanie wyzwaniom rodzicielskim i nowej sytuacji życiowej, jakie wiąże się z ciążą i urodzeniem dziecka nie jest prostym zadaniem, zwłaszcza jeśli łączy się ze studiowaniem lub pracą na uczelni. Trudności logistyczne, finansowe, napięcia psychiczne, często doświadczane niezrozumienie realiów funkcjonowania rodzica prezentowane przez środowisko akademickie bądź koleżanki i kolegów ze studiów, czy brak wiedzy, jakie są prawa wynikające z nowej sytuacji życiowej, wywołują ogromny stres, czasami prowadząc do decyzji o porzuceniu studiów bądź zahamowanie rozwoju zawodowego. Tymczasem mamy i ojcowie to często najlepiej zorganizowane osoby na świecie, nie oczekujące nadzwyczajnych przywilejów, ale pragnące łączyć swoje pasje rozwojowe z życiem rodzinnym – przy elementarnym wsparciu i zrozumieniu ze strony społeczności akademickiej, w której funkcjonują. 

JAK TO ZROBIMY?

Wspólnymi siłami – razem z Wami!


Proponujemy od roku akademickiego 2022/2023:
1. warsztat prawny,
2. warsztat psychologiczny.
3. oddamy Wam głos i przedyskutujemy w formie warsztatowej propozycje optymalnych rozwiązań poprawiających sytuację rodziców w Powiślańskiej.


Całość podzielona będzie na trzy moduły:

1. Prawny – „Moje prawa na uniwersytecie”


Jakie zagadnienia będą poruszane podczas tego warsztatu?– Urlop macierzyński albo urlop na prawach urlopu macierzyńskiego a praca zawodowa / studia?– Urlop macierzyński albo urlop na prawach urlopu macierzyńskiego a podejmowanie innych wyzwań zawodowych?– Uczestniczenie w życiu Uczelni w trakcie urlopów związanych z rodzicielstwem?– Co mogę, a czego nie w trakcie urlopów związanych z rodzicielstwem – życie Uczelni?– Rodzic dziecka niepełnosprawnego.– Niepełnosprawny rodzic dziecka w Powiślańskiej.– Kiedy i gdzie złożyć wniosek? / A co, jeżeli przegapię termin złożenia wniosku?

2. Psychologiczny – „Moje radości – moje problemy: rodzic między uczelnią i domem”

Cykl spotkań, w trakcie których poruszone zostaną następujące zagadnienia:

– Emocje rodzica. Podczas warsztatu będzie można się dowiedzieć i poćwiczyć, jak można kontrolować emocje, co pomaga nam się dystansować i szukać rozwiązań w trudnych sytuacjach, oraz jak nasza pamięć wpływa na emocje. Celem warsztatu jest przekazanie wskazówek i schematów postępowania, z których będzie można skorzystać w codziennych kontekstach.
– Co służy dorosłym i dzieciom, by byli spełnionymi dorosłymi Podczas warsztatu przyjrzymy się poziomom funkcjonowania każdej osoby – małej i dużej, temu co składa się na rolę rodzica i temu, co jako rodzic chcemy dać dziecku. Poruszymy też temat, co powinno usłyszeć dziecko od rodzica, a czego nie powinniśmy mówić. Celem warsztatu jest zwiększenie świadomości funkcjonowania w roli rodzica, tak by móc wybierać zachowania służące dorosłym i dzieciom.
– Równowaga praca a dom Podczas spotkania pochylimy się nad tym, co ważne. Każda osoba w ramach ćwiczenia będzie mogła poszukać odpowiedzi o co i w jakiej kolejności zadbać, jak świadomie podejmować decyzje, by zyskiwać równowagę w życiu. Przyjrzymy się też osobistym przekonaniom, czyli temu jak możemy sami sobie utrudnić bądź ułatwić życie.
– Co jest pomocne w komunikowaniu się w trudnych sytuacjach w pracy Podczas warsztatu przedstawione będą najważniejsze mechanizmy i strategie pomagające komunikować się jak najlepiej, radzić sobie w sytuacjach nieporozumień w miejscu pracy, bądź im zapobiegać. W ramach ćwiczeń będziemy uczyć się, jak lepiej rozumieć rozmówcę, jak argumentować i jak reagować w sytuacji krytyki.

3. Warsztatowy – „Moja PSW – przyjazna rodzicom: jak to zrobić?”

Podczas tego warsztatu zastanowimy się jak uczynić naszą Uczelnię miejscem bardziej wyczulonym na potrzeby i realia funkcjonowania rodzica: nie tylko pod względem organizacji przestrzeni czy miejsc dedykowanych rodzicom i dzieciom, ale przede wszystkim kultury pracy i zrozumienia prezentowanego przez władze, kadrę i pracowników całej uczelni? Pozwoli na stworzenie konkretnych postulatów dotyczących uczynienia funkcjonowania uczelni bardziej przyjaznej rodzicom na podstawie realnych problemów doświadczanych przez rodziców. 

JUŻ TERAZ OPOWIEDZ NAM O SWOICH BOLĄCZKACH / POMYSŁACH / DOŚWIADCZENIACH Opisz nam jak wygląda bycie rodzicem w Powiślańskiej z Twojej perspektywy. Opowiedz nam jak jest, jak powinno być i co można zrobić, Twoim zdaniem, żeby było lepiej? Dodatkowo możesz napisać nam o “dobrych praktykach”, z którymi jako rodzic zetknąłeś się gdziekolwiek – w urzędach / innych szkołach (np. o udogodnieniach dla rodziców w przestrzeni publicznej).

Wyślij swoje odpowiedzi / swoją historię na adres: mama_i_tata@powislanska.edu.pl Na Wasze maile czekamy do 20.11.2022r.