Jest to periodyk Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego z punktacją 40 pkt. –  wykaz MEiN

W czasopiśmie można publikować prace poglądowe, opisy przypadków oraz oryginalne w języku angielskim w szeroko pojętych naukach medycznych i naukach o zdrowiu. Redakcja oferuje profesjonalne wsparcie redaktorów native speakerów na etapie korekty językowej artykułów.

Szczegóły dla zainteresowanych autorów pod poniższym linkiem: https://medicalsciencepulse.com/resources/html/cms/MYMANUSCRIPTS

Od autorów za tryb “Open Access” nie są pobierane opłaty, a opublikowane prace są zawsze dostępne w wersji pełnotekstowej na witrynie internetowej czasopisma

https://medicalsciencepulse.com/resources/html/cms/MAINPAGE