Nowoczesność Przemysłu i Usług

Szanowni Państwo,

w imieniu Prezesa Zarządu TNOiK Oddział w Katowicach prof. zw. dr hab. Jana Pyki

mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Nowoczesność Przemysłu i Usług (MIS 2020 – Modernity of Industry and Services)  organizowanej już po raz XLII w ramach Śląskich Dni Organizacji przez:

· Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Katowicach,
· Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej,
· Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Kolegium Zarządzania,
· Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, Katedrę Zarządzania.

Konferencja odbędzie się w Wiśle w Hotelu Gołębiewski w dniach 8-10 październik 2020.

 

Formularz zgłoszeniowy i strona konferencji znajduje się pod adresem:

http://dydaktyka.polsl.pl/IEII/NPiU2020/site/index.html

 

Możliwości publikacji:

„Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series” (ISSN 1641-3466) – czasopismo jest objęte programem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie dla czasopism naukowych” w latach 2019-2020. (20 punktów) – artykuł w języku angielskim, tematyka musi się mieścić w naukach zarządzaniu i jakości.

https://organizacjaizarzadzanie.blogspot.com/

Terminy:

Do zeszytu pokonferencyjnego: 30 września 2020

 

„Administrative Science” (ISSN 2071-1050) – numer specjalny poświęcony e-Administracji (red. numeru dr hab. inż. Radosław Wolniak, prof. PŚ.) 40 punktów

Artykuły muszą mieścić się w tematyce e-aministracji, więcej informacji pod linkiem.

https://www.mdpi.com/journal/admsci/special_issues/E_administration

Artykuł należy złożyć przez system – konieczne jest za niego wniesienie osobnej opłaty do wydawcy, która zależy od wielkości posiadanych zniżek przez uczelnię i innych czynników. Ta opłata jest niezależna od opłaty konferencyjnej, jednak płatna tylko w przypadku pozytywnego przejścia procesu recenzyjnego. W przypadku negatywnych recenzji lub wycofania artykułu, uczestnik konferencji nie traci możliwości złożenia publikacji do „Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series”.

Terminy: do 1.08.2020

 

„Sustainability” (ISSN 2076-3387) – numer specjalny poświęcony przemysłowi 4.0 i społeczeństwu 5.0 (red. numeru dr hab. inż. Radosław Wolniak, prof. PŚ.) 70 punktów

Artykuły muszą mieścić się w tematyce numeru, więcej informacji pod linkiem.

https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/Society_5_Industry_4

Artykuł należy złożyć przez system – konieczne jest za niego wniesienie osobnej opłaty do wydawcy, która zależy od wielkości posiadanych zniżek przez uczelnię i innych czynników. Ta opłata jest niezależna od opłaty konferencyjnej, jednak płatna tylko w przypadku pozytywnego przejścia procesu recenzyjnego. W przypadku negatywnych recenzji lub wycofania artykułu, uczestnik konferencji nie traci możliwości złożenia publikacji do „Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series”.

Terminy: do 31.09.2020

 

Dodatkowo każdy uczestnik może CAŁKOWICIE ZA DARMO opublikować jeden artykuł w języku polskim w czasopiśmie „Zarządzanie i jakość” niezależnie od wcześniej wybranych opcji.

https://managementandquality.blogspot.com/

Należy przesyłać artykuły na adres: managementandquality2019@gmail.com

w terminie do 31 września 2020.

 

 

Przesyłamy Państwu komunikat zawierający (w załączniku):

– ulotkę o konferencji,

– kartę zgłoszeniową,

– formatkę publikacji na konferencję – standardowa opcja – Publikacja w Zeszytach Naukowych Politechniki Śląskiej Seria Organizacja i Zarządzanie(zgłoszenia można dokonać również przez stronę internetową do 30 czerwca).

 

Strona konferencji na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/2190043791304712/

 

Uczelnie partnerskie konferencji:

University of Bucharest, Romania

National Mineral Resources University of Mines, St Petersburg, Russia TU Bergakademie Freiberg; Fakultät Wirtschaftswissenschaften, Germany Pen State Hazelton, Pennsylvania, USA Universidad de Burgos, Spain Institute for International Cooperation Development, Poland Instytut Ekonomii Przemysłu NAN Ukrainy Uniwersytet Ekonomii i Handlu w Połtawie Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Słowiańsku Zhytomyr State Technological University, Ukraine Mendel University in Brno, Czech Republic University of Economics in Bratislava, Slovakia

 

Zakres tematyczny konferencji:

·         Megatrendy XXI w i ich wpływ na przemysł i usługi,

·         Inteligentna produkcja – Przemysł 4.0

·         Zastosowanie inteligentnych rozwiązań Smart City

·         Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem przemysłowym i usługowym,

·         Strategie, konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych,

·         Doskonalenie zasobów i procesów w przemyśle oraz usługach,

·         Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce,

·         Współpraca przedsiębiorstw – relacje i sieci,

·         Funkcjonowanie MSP – uwarunkowania i specyfika zarządzania,

·         Strategie rozwoju regionów i miast,

·         Koncepcje i zastosowanie nowoczesnych metod i technik zarządzania w organizacjach przemysłowych i usługach,

·         Metodologia badań,

·         Finanse w zarządzaniu przedsiębiorstwem,

·         Badania interdyscyplinarne.

 

Przetwarzanie danych dotyczących uczestników konferencji jest zgodne z RODO.

 
Załącznik: