Powiślańska Szkoła Wyższa jako aktywny członek Grupy Roboczej “Społeczna Odpowiedzialność Uczelni” przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej rok do roku realizuje swoistą samoocenę spełniania deklaracji dotyczącej społecznej odpowiedzialności. Z dumą prezentujemy Państwu kolejny już raport z monitoringu ?

>>> Odnośnik do Raportu <<<