pt. „Advances in Biomedical Research”.

 Szanowni Państwo,

zapraszamy serdecznie do współudziału w tworzeniu monografii naukowej w języku angielskim pt. „Advances in Biomedical Research”. Redaktorami są dr hab. med. Łukasz Biały oraz dr hab. n. med. Izabela Młynarczyk-Biały.

Zakres tematyczny rozdziałów obejmuje zadnienia z szeroko rozumianej biomedycyny ze szczególnym zainteresowaniem problematyką nowotworów. Rozdziały mogą mieć charakter prac poglądowych lub zawierać oryginalne dane.

Wydawcami będą Wydawnictwo Naukowe TYGIEL oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny, który znajduje się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245)).

Więcej informacji na temat naboru rozdziałów do monografii naukowej oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: http://www.wydawnictwo-tygiel.pl/monografia-naukowa-pt-advances-in-biomedical-research/

Zgłoszenia przyjmujemy do 21 maja 2020 roku.

Zapraszamy do współtworzenia monografii naukowej, dzięki której Państwa prace zostaną udostępnione szerokiemu gronu odbiorców. Do przygotowania rozdziałów do monografii naukowej zachęcamy pracowników naukowych, doktorantów i studentów.

Z poważaniem,
Ewelina Chodźko
Wydawnictwo Naukowe TYGIEL