Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dr hab. Wioletta Mędrzycka – Dąbrowska, Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej opieki GUMed została redaktorem gościnnym numeru specjalnego pt. „Environment and Patient Safety in Intensive Care Units” w czasopiśmie „ International of Environmental Research and Public Health”.

Redakcja czasopisma zaprasza wszystkich zainteresowanych publikacją swoich prac z zakresu poprawy jakości opieki i bezpieczeństwa pacjenta w Oddziałach Intensywnej Terapii (OIT) do nadsyłania swoich artykułów. Termin nadsyłania prac upływa 31 grudnia 2021 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.mdpi.com/journal/ijerph/special_issues/patient_safety_intensive_care_units