Przedstawiciele Powiślańskiej Szkoły Wyższej wzięli udział w obchodach 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 

Przedstawiciele Powiślańskiej Szkoły Wyższej wzięli udział w obchodach 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W dniu 10 listopada 2019 r. Pani Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy uczestniczyła w gdańskich obchodach na zaproszenie Prezydent Gdańska Pani Aleksandry Dulkiewicz oraz Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej Okręg Gdański. Uroczystość odbyła się u stóp pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego. “Narodowy Dzień Niepodległości, świętowany w Gdańsku w dniu dzisiejszym przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego spędziliśmy trochę jako asysta Liceum Ogólnokształcącego Mundurowego SPARTAKUS. Bardzo dziękujemy, uroczystość niezwykle podniosła i wzruszająca. Gołębie, wypuszczone na znak pokoju i wolności zrobiły niesamowite wrażenie” – powiedziała Pani Prorektor.

10.11.2019 gdansk 1

10.11.2019 gdansk 2

10.11.2019 gdansk 3

11 listopada 2019 r. o godz. 10.00 w kwidzyńskich uroczystościach udział wzięły JM Rektor prof. dr hab. Krystyna Strzała oraz Pani Kanclerz mgr Natalia Parus składając kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza. W obchodach wziął udział również poczet sztandarowy PSW.

11.11.2019 1

11.11.2019 2

11.11.2019 3