NBK

Celem projektu jest wykonanie i wdrożenie narzędzia do diagnozowania kompetencji zawodowych

NBKNarzędzie do badania kompetencji (NBK) powstało z inicjatywy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu „Narzędzie do badania kompetencji” realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Celem projektu jest wykonanie i wdrożenie narzędzia do diagnozowania kompetencji zawodowych, które będzie przydatne przy podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru lub zmiany zawodu, kierunku kształcenia lub ścieżek rozwoju kariery zawodowej.  Narzędzie to przeznaczone jest głównie dla klientów powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy oraz jednostek organizacyjnych Ochotniczych Hufców Pracy, gdzie będzie dostępne w wersji internetowej oraz papier – ołówek.

NBK służy do diagnozy poziomu kompetencji osobistych, społecznych i menedżerskich. Mogą z niego korzystać klienci Publicznych Służb Zatrudnienia i Ochotniczych Hufców Pracy.

 

NBK pomoże Ci w:

– podjęciu decyzji o wyborze zawodu, w którym najlepiej sprawdzą się Twoje kompetencje i predyspozycje zawodowe,

– określeniu i wyborze kierunku kształcenia lub szkolenia,

– znalezieniu pracy dostosowanej do Twoich kompetencji,

– zaplanowaniu rozwoju kompetencji, które są poszukiwane przez pracodawców.

 

Badanie NBK możesz wykonać w :

– Powiatowym Urzędzie pracy,

– Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej,

– Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży oraz Młodzieżowym Centrum Kariery OHP.

 

Jeśli zdecydujesz się na badanie NBK:

– badanie potrwa ok 60 minut,

– może być wykonane z wykorzystaniem komputera bądź wersji papierowej,

– po zakończonym badaniu otrzymasz raport z wynikami badania.