W dniu wczorajszym również nasi wykładowcy wzięli udział w konferencji naukowej pt. „Q doskonałości: Dobre praktyki w doskonaleniu usług medycznych na Pomorzu 2022” zorganizowanej przez Pomorską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Federalnej Organizacji Technicznej w Gdańsku. Wystąpienie dr hab. n. med. Wojciecha Makarewicza Ordynatora Oddziału Chirurgicznego z P/O Chirurgii Onkologicznej dotyczyło „problemów i korzyści wynikających z funkcjonowania Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie w okresie pandemii Covid-19”. W konferencji uczestniczyli także inni nasi wykładowcy, m.in Pani mgr Marzena Olszewska-Fryc, dyrektor ds. pielęgniarstwa i organizacji opieki Podmiotu Leczniczego Copernicus. Gratulujemy bardzo ważnych merytorycznie i aktualnych wystąpień.