PSW, starając się stale rozwijać, podpisała ramową umowę o współpracy w ramach projektu “Pomorska Strefa współpracy dla rozwoju BPO” ze znanym przedsiębiorcą sektora BPO – firmą Xplus SA.

Powiślańska Szkoła Wyższa, starając się stale rozwijać, podpisała ramową umowę o współpracy w ramach projektu “Pomorska Strefa współpracy dla rozwoju BPO” ze znanym przedsiębiorcą sektora BPO – firmą Xplus SA.
 
Firma Xplus SA. dostarcza innowacyjne rozwiązania IT i consultingowe, wspierając duże organizacje w procesie transformacji cyfrowej.
Polska spółka notowana na GPW w Warszawie od 2008. Lokalizacje: Warszawa, Gdańsk, Poznań, Lublin, Katowice:  https://xplus.pl/
tekst: prof S.Angielski
 
Profesor dr hab. Stefan Angielski, Rektor Powiślańskiej Szkoły Wyższej w latach 2007 – 2019 został wyróżniony doktoratem honorowym Uniwersytetu Gdańskiego. Uroczystość odbędzie się 30. marca w pięćdziesiątą rocznicę powstania Uniwersytetu. Relację opublikujemy!!