Szanowni Państwo,
Powiślańska Szkoła Wyższa – zauważana i doceniana!!!

Nominacja Powiślańskiej Szkoły Wyższej do tytułu Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2021

Symbol to ogólnopolski program medialny prowadzony od 11 lat przez redakcję „Monitora Rynkowego”, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z „Dziennikiem Gazetą Prawną” i „Monitora Biznesu”, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z „Rzeczpospolitą”. Symbole są wyrazem docenienia dotychczasowych działań i osiągnięć. Honorowane są te firmy i instytucje, których marka stała się reprezentatywna i tożsama z działalnością całej branży. Celem programu jest, aby pisząc i mówiąc o danej firmie mieć na myśli najlepszą, symboliczną jakość działania i zarządzania.

W ciągu dziesięciu edycji laureatami programu Symbol zostało ok. 500 instytucji. Laureaci programu to firmy i instytucje, cechujące się innowacyjnością, rozumiejące rolę prestiżu w zapewnieniu silnej pozycji na rynku i przekształcające swoje środowisko za pomocą inteligentnych mechanizmów opartych na wiedzy i kompetencji.