Projekt “Pomorska strefa współpracy dla rozwoju BPO”(Business Process Outsorcing) jest skierowany…

Powiślańska Szkoła Wyższa już w kolejnym roku rusza z chyba najważniejszym projektem dla kierunku Ekonomia‼️

Projekt “Pomorska strefa współpracy dla rozwoju BPO”(Business Process Outsorcing) jest skierowany właśnie do studentów kierunku EKONOMIA‼️?‼️

Projekt realizowany będzie w okresie maj 2020-sierpień 2023. Projekt został zainicjowany we współpracy z Sektorową Radą ds. Nowoczesnych Usług Biznesowych (NUB), utworzoną w oparciu o ustawę o PARP. Wdrażanie projektu będzie wspierane merytorycznie przez Radę NUB. Sektor Nowoczesnych Usług dla Biznesu to sektor, mimo bardzo trudnej sytuacji gospodarczej notujący nadal zwyżki w zatrudnieniu‼️ (Szczegółowo opiszemy to jeszcze w przyszłym tygodniu – bądźcie czujni!)

Kolejna Firma o światowym obszarze oddziaływania – BILLENIUM (www.billenium.pl) dołączyła do PARTNERÓW projektu‼️

Każdy STUDENT Powiślańskiej Szkoły Wyższej kierunku EKONOMIA będzie mógł wziąć udział w projekcie (lata 2020-2023) i uzyskać KWALIFIKACJE RYNKOWE WPISANE DO ZRK (Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji): w następujących obszarach:
OBSZAR KADROWO-FINANSOWY:
1. Zarządzanie obsługą spraw kadrowych
2. Zarządzanie procesami księgowymi
3. Obsługa procesów księgowych
4. Wspomaganie obsługi procesów księgowych
OBSZAR SPRZEDAŻOWO-MARKETINGOWY:
1. Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)
2. Aktywne prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych przedstawiciel handlowy
3. Planowanie kampanii automatyzacji marketingu internetowego
4. Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM
5. Prowadzenie sprzedaży i obsługi telefonicznej klienta
6. Generowanie leadów sprzedażowych
7. Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych
handlowiec
8. Planowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysu wizerunkowego
OBSZAR IT i NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII:
1. Zarządzanie cyber-bezpieczeństwem specjalista
2. Zarządzanie cyber-bezpieczeństwem ekspert
3. Zarządzanie cyber-bezpieczeństwem menedżer
4. Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D
5. Projektowanie grafiki komputerowej
6. Tworzenie witryn internetowych
7. Wykorzystanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) przy tworzeniu i dostosowywaniu aplikacji mobilnych
8. Zarządzanie niezawodnością i cyber-bezpieczeństwem w przemyśle w zakresie zasobów ludzkich i proceduralnych
9. Zarządzanie niezawodnością i cyber-bezpieczeństwem w zakresie urządzeń oraz technologii w przemyśle
OBSZAR ZARZĄDZANIA::
1. Prowadzenie procesu komercjalizacji technologii i innowacji
2. Zarządzanie procesem pozyskiwania i obsługi inwestora w administracji publicznej
3. Analizowanie i prognozowanie trendów rynkowych
4. Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office)
5. Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych.

 

Projekt