Szanowni Państwo,Powiślańska Szkoła Wyższa lata temu podjęła się prowadzić analizy swoich zachowań przedsiębiorczych. W ramach prowadzonej działalności – kształcenia studentów, zachowania przedsiębiorcze nie są dla większości Uczelni priorytetem, są natomiast, z uwagi na ich charakter i ogromne znaczenie w kontekście trwałości Uczelni – niezwykle ważne.  

Przedsiębiorczość traktowana jest współcześnie jako kategoria bardzo szeroka, obejmująca swoim zasięgiem aspekty ekonomiczne, społeczne, psychologiczne, kulturowe i etyczne. Najczęściej kojarzona jest z określonym zachowaniem, wynikającym z posiadanych cech, jak również z wykorzystaniem tych cech i umiejętności w działaniach, w szczególności w działalności gospodarczej. Przedsiębiorczość to szczególny typ aktywności ludzi działających indywidualnie lub wewnątrz organizacji, który polega na wykorzystywaniu dostrzeganych w otoczeniu okazji do realizacji przedsięwzięć przynoszących efekty ekonomiczne lub pozaekonomiczne ich przedmiotom oraz otoczeniu. 

Przedsiębiorczość w tym kontekście jest procesem, którego powstanie i rozwój uzależnione są od wielu czynników. Jest rezultatem splotu różnorodnych uwarunkowań, zależnych zarówno od podmiotowych (wewnętrznych) predyspozycji, jak też od warunków zewnętrznych, które dzięki odpowiednim instrumentom mogą skutecznie kształtować pozytywne warunki do rozwoju przedsiębiorczości.  

We współczesnej gospodarce rynkowej, w warunkach turbulentnego otoczenia, założenie oraz prowadzenie działalności gospodarczej traktuje się jako podstawowy efekt zachowań przedsiębiorczych. Do rozbudzenia motywacji do założenia własnej działalności gospodarczej potrzeba nie tylko wewnętrznej determinacji do przedsiębiorczego działania, ale przede wszystkich sprzyjających warunków zewnętrznych, które dzięki odpowiednim instrumentom będą kształtować pozytywne warunki do rozwoju przedsiębiorczości. 

Zapraszamy do lektury: Ocena realizacji zachowań przedsiębiorczych, w rozumieniu realizowanej współpracy instytucjonalnej Powiślańskiej Szkoły Wyższej rok akademicki 2020 / 2021