Proszę składać  odwołania w związku z niezakwalifikowaniem się do otrzymania…
 

UWAGA STUDENCI!
Proszę składać odwołania w związku z niezakwalifikowaniem się do otrzymania stypendium socjalnego oraz zapomóg.
Informacji o brakach udziela Pani mgr Hanna Krajnik oraz pracownicy Dziekanatu.
Posiedzenie OKS odbędzie się w dniu 24 listopada 2020 r.

Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich
dr Beata Pawłowska