Artykuł autorstwa Pani Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy dr Katarzyny Strzała-Osuch

Autor: dr Katarzyna Strzała-Osuch

Zapotrzebowanie rynku pracy wg dostępnych analiz i rankingów zawodów przyszłości zacznie zmieniać się za kilka lat. Przede wszystkim oferty prawdopodobnie zostaną zawężone do grupy specjalistów, a zawody, które wymagały do tej pory przede wszystkim pracy fizycznej, będą stopniowo zanikały. Co przyniesie zatem rok 2020 w kwestii sektorów przyszłości i sektorów ryzyka na rynku pracy? Jak Powiślańska Szkoła Wyższa z hasłem „WYBIERZ DZIŚ ZAWÓD JUTRA” odpowiada trendom na rynku pracy?

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości potwierdziła prognozy i w 2020 stawia na specjalistów z branży IT. Z przygotowanego raportu wynika, że największą szansę na zatrudnienie będą mieli specjaliści z rynku informatycznego i telekomunikacyjnego.

WYBIERZ ZATEM SPECJALNOŚĆ INFORMATYKA STOSOWANA (Nowość!!!) w PSW

W rankingu amerykańskiego Biura Statystyki Pracy (www.bls.gov) znalazły się następujące zawody:

1. Kierownik budowy
2. Menedżer w ochronie zdrowia, szef placówki medycznej
3. Kierowca ciężarówki
4. Pielęgniarka, opiekun osób starszych
5. Deweloper systemów IT
6. Stolarz
7. Analityk Big Data, badacz danych
8. Księgowy i audytor
9. Chirurg medycyny estetycznej

WYBIERZ ZATEM KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W PSW! lub

                               SPECJALNOŚĆ: INFORMATYKA STOSOWANA W PSW lub

                               SPECJALNOŚĆ FINANSE/BANKOWOŚĆ/RACHUNKOWOŚĆ W PSW

Zbliżony ranking przedstawia Karolina Serwińska w artykule „Zawody przyszłości czyli w jakich kierunkach warto się kształcić?” w Podkarpackim Portalu Gospodarczym ppg24.pl. Oto 13 zawodów przyszłości, o pozyskanie których warto zawalczyć.

1. Inżynieria komputerowa – programista (tworzenie oprogramowania), tester oprogramowania (branża badań i rozwoju)
2. Programowanie baz danych – specjaliści tzw. data miningu, specjaliści pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji i dużej ilości danych (Big Data) w tzw. chmurze
3. Weterynarze – specjaliści od zdrowia i opieki nad zwierzętami domowymi
4. Badania naukowe – pracownicy naukowi z takich dziedzin jak biologia, chemia matematyka i inżynieria
5. Opieka zdrowotna – fizjoterapeuci, pielęgniarki, wykwalifikowani opiekunowie osób starszych i niepełnosprawnych, personel domów opieki dla tych osób, hospicjów, specjaliści geriatrii, specjaliści medycyny estetycznej
6. Finanse – pracownicy sektora usług finansowych (m.in. w zakresie ubezpieczeń, bankowości)
7. Terapeuci, psycholodzy, psychiatrzy, asystenci i terapeuci rodzin i małżeństw
8. Ochrona środowiska – pracownicy sektora odnawialnych źródeł energii, biopaliw, rolnictwa ekologicznego
9. Aktuariusz szacujący ryzyko ubezpieczeniowe – pracownicy sektora ubezpieczeń sprzedaży i tworzenia odrębnych polis
10. Transport i logistyka – pracownicy usług transportowych osób i towarów, kierowcy
11. Turystyka, rozrywka i rekreacja, pracownicy branży hotelarskiej i gastronomicznej
12. Wykwalifikowani pracownicy fizyczni (praca za granicą), zbrojarze, betoniarze, operatorzy dźwigów
13. Pracownicy znających języki obce, w tym języki niszowe (np. chiński, arabski, hindi, hiszpański)

  1.  

WYBIERZ ZATEM KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W PSW! lub

SPECJALNOŚĆ: INFORMATYKA STOSOWANA W PSW lub

SPECJALNOŚĆ FINANSE/BANKOWOŚĆ/RACHUNKOWOŚĆ W PSW lub

SPECJALNOŚĆ TRANSPORT/SPEDYCJA/LOGISTYKA W PSW

SPECJALNOŚĆ AGROEKONOMIA W PSW

W artykule Karoliny Serwińskiej można przeczytać także o dynamicznie ewoluujących dziedzinach gospodarki (technologie informatyczne i teleinformacyjne, medycyna, produkcja, transport) oraz kształtujących się w związku z tym nowych zawodach i specjalnościach. Naprawdę warto dowiedzieć się, jak zmiany gospodarcze i społeczne pociągają za sobą popyt na konkretne zawody.

I jeszcze jedno zestawienie, stworzone w oparciu o źródła: www.akademiakupiecka.pl, forsal.pl, biznes.onet.pl, www.bfkk.pl, www.money.pl. Zawody przyszłości, czyli branże, w których będzie najwięcej ofert pracy w 2020 roku:

1. Inżynier logistyk
2. Grafik komputerowy
3. Informatyk – specjalista od bezpieczeństwa komórkowej transmisji danych
4. Tłumacz języków azjatyckich: chiński, japoński, hinduski
5. Kucharz
6. Archiwista internetowy
7. Scenarzysta gier komputerowych i programów telewizji 3D
8. Trener fitnessu dla osób starszych
9. Nauczyciele kształcenia zawodowego
10. Fizycy, chemicy, matematycy
11. Specjaliści nauk biologicznych
12. Inżynierowie elektrotechnologii
13. Psychologowie, politolodzy, teologowie, mediatorzy, specjaliści resocjalizacji czy ekonomiści
14. Architekci, geodeci, projektanci

WYBIERZ ZATEM:

SPECJALNOŚĆ: INFORMATYKA STOSOWANA W PSW lub

SPECJALNOŚĆ FINANSE/BANKOWOŚĆ/RACHUNKOWOŚĆ W PSW lub

SPECJALNOŚĆ TRANSPORT/SPEDYCJA/LOGISTYKA W PSW lub

SPECJALNOŚĆ EKONOMIA MENADŻERSKA W PSW lub

SPECJALNOŚĆ EKONOMIA PROCESÓW USŁUGOWYCH I PRODUKCYJNYCH

Podsumowując, można śmiało stwierdzić, iż oferta edukacyjna Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie odpowiada potrzebom obecnego i przyszłego rynku pracy. Uwzględniając inne, bardziej lokalne kryteria oraz potrzeby w zakresie wykształcenia wyższego poszczególnych zawodów PSW oferuje także inne, specyficzne kierunki studiów i specjalności. Oferta dla kandydatów jest szeroka i obejmuje:

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO
KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W RAMACH STUDIÓW POMOSTOWYCH
KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE
KIERUNEK EKONOMIA:

SPECJALNOŚĆ: INFORMATYKA STOSOWANA
SPECJALNOŚĆ: FINANSE/BANKOWOŚĆ/RACHUNKOWOŚĆ
SPECJALNOŚĆ: TRANSPORT/SPEDYCJA/LOGISTYKA
SPECJALNOŚĆ: EKONOMIA MENADŻERSKA
SPECJALNOŚĆ: EKONOMIA PROCESÓW USŁUGOWYCH I PRODUKCYJNYCH
SPECJALNOŚĆ: HR (HUMAN RESOURCES)
SPECJALNOŚĆ: AGROEKONOMIA

Wychodząc naprzeciw przyszłym potrzebom w ocenie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego a także Polską Komisję Akredytacyjną znajdują się następujące kierunki:

KIERUNEK PEDAGOGIKA

SPECJALNOŚĆ PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

SPECJALNOŚĆ METODYKA BHP

KIERUNEK INŻYNIERIA

SPECJALNOŚĆ INŻYNIERIA JAKOŚCI

SPECJALNOŚĆ INŻYNIERIA PROCESU I PRODUKTU

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO – STUDIA MAGISTERSKIE

Literatura:

1. www.bankier.plhttp://www.bankier.pl/wiadomosc/Rynek-pracy-za-5-i-15-lat-Kto-znajdzie-zatrudnienie-7315245.html, info: 2016-02-09 06:00:00
2. Piotr Klejny, Rankingi zawodów przyszłości, www.dokariery.pl,  http://dokariery.pl/-/rankingi-zawodow-przyszlosci-67975,
3. Dryla R., 10 najbardziej perspektywicznych zawodów, www.forbes.pl
4. Serwińska K., Zawody przyszłości czyli w jakich kierunkach warto się kształcić?, www.ppg24.pl