10. edycji Erasmus International Week i 7 edycji Warsztatów Badawczych: Umiędzynarodowienie Szkolnictwa Wyższego: Wyzwania i korzyści

Dnia 9 listopada o g. 10 odbyło się oficjalne otwarcie 10. edycji Erasmus International Week i 7 edycji Warsztatów Badawczych: Umiędzynarodowienie Szkolnictwa Wyższego: Wyzwania i korzyści, które to wydarzenia zostały zorganizowane przez naszego partnera Universitea 1 December 2018 z Rumunii. Na to wirtualne wydarzenie zarejestrowało się ok. 800 osób, z ponad 20 państw.
O g. 16:30 odbyły się warsztaty o tematyce – Komunikacja międzykulturowa na rzecz internacjonalizacji szkolnictwa wyższego, które były I z serii V warsztatów. Wszyscy zebrani uczestnicy zostali poproszeni o przedstawienie się, a następnie w bloku 2h odbyły się rozmowy o internacjonalizacji, przeszkodach, korzyściach komunikacji międzykulturowej.

 fb11.11.2020(1)  fb11.11.2020(2)