opieka Bydgoszcz1

4 sierpnia 2018 r. w Bydgoszczy rozpoczął się Kurs specjalistyczny Opieka pielęgniarska nad chorym dorosłym w leczeniu systemowym nowotworów organizowany w ramach projektu “Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego – kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020).  W kursie tym bierze udział 18 Pielęgniarek i Pielęgniarzy. 

opieka Bydgoszcz1

opieka Bydgoszcz2

opieka Bydgoszcz3