kurs chojnice 03.18 1

3 lutego 2018 r. w Chojnicach rozpoczęła się pierwsza edycja Kursu specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I  organizowanego w ramach projektu “Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego – kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020).  W kursie specjalistycznym  Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I  bierze udział 32 Pielęgniarki i Pielęgniarzy.

kurs chojnice 03.18 1

kurs chojnice 03.18 2

kurs chojnice 03.18 3

kurs chojnice 03.18 4